هرچند در خیلی از چیزها و ازجمله امکانات به داریون سهمی نمی رسد اما روز گذشته از باد گرد و غبار منطقه جنوب سهمی هم به داریون رسید .

گرد و غبار و آلودگی به اندازه ای بود که قسمت های از « کوه گودان » به سختی دیده می شد !

ghobar1 ghobar2

 

اینجا را هم ببینید:  عمو نوروز به داریون می آید | قسمت اول
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :