اهدای خون سالم اهدای زندگی است

khon44چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

ساعت ۵ / ۱۱ – ۵ / ۸ صبح

مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت

(روبروی شهرداری داریون)

مخصوص برادران

وزن بالای ۶۰ کیلو ، سن از ۱۸ تا ۶۰ سال

کارت ملی همراه داشته باشید

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :