رضا خلف زاده*

لازم است افراد در ماه مبارک رمضان سطح ورزش را از نظر شدت و مدت کاهش دهند.

متخصص تغذیه یک ساعت پس از افطار را بهترین زمان برای انجام تمرینات ورزشی در ماه رمضان عنوان می کنند. ورزش که همواره برای سلامتی جسم وروح و به آن سفارش شده است ، در ماه مبارک رمضان جایگاه ویژه ای یافته و می تواند نقش خود را بهتر ایفا کند.

هر چند افراد در ماه مبارک رمضان با یک سری محدودیت در فعالیت های فیزیکی مواجه هستند ، اما هیچ گاه توصیه نمی شود که در هنگام روزه داری ورزش نکند.

متولی ورزش داریون کیست؟

روزه داری باعث حفظ طراوت ذهنی،شادابی و سلامت جسمی میشود و و.رزش نیز نه تنها با روزه منافاتی ندارد بلکه اگر به صورت صحیح و اصولی انجام شود ، فرد روزه دار را در مقابل خستگی ها و دشواری  های روزه به ویژه در هوای گرم مقاوم تر می کند.

توصیه می شود که روزه داران پس از افطار از خوردن غذاهای چرب و شیرین پرهیز کرده و مایعات زیادی بنوشند، همچنین لازم است قبل از ورزش دو لیوان آب خورده و هنگام ورزش نیز آب مصرف کنند تا آب بدن آنها حفظ شود.

 توصیه می شود افراد ورزشکار و عادی از افطار تا سحر مایعات میوه ها و سبزی ها مصرف کند تا آب بدن آنها حفظ شود.

در ماه رمضان باید سلامت قلبی -عروقی و حفظ سلامت بدن ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت متوسط انجام دهند- البته نوع ورزش افراد به شدت فعالیت و سطح آمادگی بدنی آنا بستگی دارد. انجام ورزشهای هوازی مانند پیاده روی و شنا بهترین نوع ورزش در این ماه مبارک هستند.

 همچنین روزه داران می توانند حدود دو مرتبه در هفته ورزش های قدرتی را انجام دهند تا قدرت عضلات بدن آنها حفظ شود توصیه می شود که ورزشکاران تمریناتشان را بعد از افطار انجام دهند.چرا که فعالیتهای ورزشی قبل از افطار آنهارا دچار تنش و خستگی می کند.

*کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش -کارشناس پرورشی و تربیت بدنی نمایندگی آموزش و پرورش داریون

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :