تصاویر زیر را که مربوط به سال ۱۳۷۳ و در یکی از مدارس دیندارلو است علیرضا فاتحی برای داریون نما ارسال کرده است.
dindarlo12
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :