در جامعه امروز ما که اغلب مردم از مشکلات اقتصادی رنج می برند خنداندن آنها کاری بس دشوار است.

به نظر می رسد با وضعیت کنونی که خیلی ها فشار اقتصادی و… را تحمل می کنند هنر است که بتوانی حتی برای لحظه ای مردم را بخندانی و حتی برای دقیقه ای آنها را از فکر و ناراحتی بیرون آوری.

داریون نما با توجه به این موضوع مهم از این به بعد ستون طنز “واتساپ نما” را راه اندازی می کند تا مطالب زیبا و جالبی که درباره داریون است در آن منتشر شود.

البته این کاملا مشخص است که مطالب ارسالی هرچند هم که جنبه طنز داشته باشد اما نباید توهین به شخص یا منطقه ای باشد.

شما دوستان داریونی احیانا اگر خودتان مطلب طنز می نویسید یا مثلا در واتساپ یا تلگرام یا… مطلب جالبی درباره داریون دیدید برایمان ارسال کنید.

tanz


ﭼﻬﺎر نفر ﺭﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ:

۱⃣داریونی...
۲⃣ﻣﺮﺩﺍﺩﯼ...
۳⃣ﺧﺮﺩﺍﺩﯼ...
۴⃣ﺑﻬﻤﻨـﯽ...

⬅ﭼـﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻦ...ﭼﻬﺎﺭ نفر رو هرگز نذار
ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ببرون برن:

۱⃣داریونی...
۲⃣ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﯼ...
۳⃣ﺁﺫﺭﯼ...
۴⃣ﺁﺑﺎﻧﯽ...

◀ﭼـﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻥ...ﭼﻬﺎﺭ نفر ﺭﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﻧﺠﻮﻥ:

۱⃣داریونی...
۲⃣ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺘﯽ...
۳⃣ﺗﯿﺮﯼ...
۴⃣ﺩی...

◀ﭼـﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﻦ و رو راستن...ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ نفر ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺒﺎﺵ:

۱⃣داریونی...
۲⃣ﺍﺳﻔﻨﺪﯼ...
۳⃣ﻣﻬﺮﯼ ﻫﺎ...
۴⃣ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ... 

◀ﭼـﻮﻥ ﺑﻬﺘـﺮینند...ﻧﺘﯿﺠﻪ نهایی:
ﯾﻪ داریونی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﺖ ﺑﺎﺷﻪ
ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺭﻭﺯﺕ خیلی خیلی بد می شه


لقمه "نون*
کاسه "ماست*
عشق "پاک*
حرف "راست*
رفاقت "بى کم و کاست*
در کل هرچی "محبت و صفاست*
تو ذات ما "داریونیهاست*
و بس."هرگونه جعل و سوء استفاده
ازاین پیام پیگرد قانونى دارد"
کپی واسه داریونیها فقط آزاده 


telegram1
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :