مسعود رضایی کاندیدای مجلس دهم در حوزه انتخابیه شیراز مستقیما به مجلس راه یافت.

جورکش مسئول روابط عمومی فرمانداری شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه اظهار داشت: طبق ماده ۸ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و با استعلام از وزارت کشور و تایید هیات محترم نظارت، آقای مسعود رضایی مستقیما به مجلس راه یافت.

براساس ماده هشتم قانون انتخابات، ملاک ورود به مجلس کسب یک چهارم آراء است. ‌‌در تبصره ۳ ماده ۱۹ نیز آمده است که آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (۸) این قانون محاسبه نمی گردد.
entekhabat2 بهرام پارسایی، فرج الله رجبی و مسعود رضایی نمایندگان مردم شیراز در مجلس دهم شورای اسلامی خواهند بود و علی اکبری و جعفر قادری در دور دوم برای کسب چهارمین صندلی مردم شیراز در پارلمان رقابت خواهند کرد.
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :