بعضی وقتها بعضی جمله ها کوهی از معنی اند. به این معنی که اگر بخواهی مثلا ۱۰۰۰ کلمه یادداشت بنویسی آن جمله با معنی مساوی است با همان ۱۰۰۰ کلمه.

می خواستم یادداشتی درباره برخی مسایل بنویسم که جمله زیر را دیدم؛ این جمله کوتاه معنای کل یادداشت مورد نظرم را می رساند.

تصمیم گرفتم همین یک جمله را برای بعضی از دوستان بنویسم. شاید که کافی باشد و درس آموز…/حق یارتان/امضا:مدیر سایت داریون نما

shahamat

telegram-0

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :