حیدر عالیشوندی فرماندار و رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان شیراز گفت: نتایج انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهرداریون از بخش مرکزی شیراز توسط هیات نظارت استان فارس تائید گردیده است.

farmandar

پیرو آگهى قبلى و با توجه به اینکه صحت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهر شهر داریان تابع بخش مرکزی شهرستان شیراز شهرستان شیراز به تأیید نهایى و قطعى هیأت نظارت رسیده است ، بدینوسیله اسامى اعضای اصلى و على البدل شورای مزبور به شرح زیر اعلام مى گردد :

الف – اعضای اصلى
۱- خانم سمیه هوشیاری نام پدر سلیمان دارای ۱۷۵۵رأی
۲- آقای مهدی کهن نام پدر عزت اله دارای ۱۶۳۸رأی
۳- آقای هادی بداقی داریونی نام پدر علی دارای ۱۶۳۶رأی
۴-آقای عباس اسدی نام پدر جعفر دارای ۱۵۷۷رأی
۵ _آقای حمیدرضا کشاورزداریونی نام پدر روشن دارای ۱۳۷۲رأی

ب – اعضای على البدل
۱-آقای محمد فاتحی دیندارلو نام پدرموسی دارای ۱۳۲۶رأی
۲-آقای علی بذرافکن نام پدرمسیح اله دارای ۱۱۶۳رأی
۳-آقای قاسم جهان دیده داریونی نام پدرخوشیار دارای ۱۱۱۷رأی

حیدر عالیشوندی
فرماندار و رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان شیراز

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :