خوشبختانه از روز گذشته نزول باران رحمت اللهی در داریون آغاز شده است. ان شالله بهمن ماه پربارانی در انتظارمان باشد.

barandaryon95عکس از:روح الله قربانی

http://daryonnama.ir/wp-content/uploads/telegram-0.jpg

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :