یکی از کاربران داریون نما به نام یوسف جوکار نوشته:”خیابان ورودی شهر داریون از طرف خرامه می تواند حادثه ساز باشد.

zarrebinدلیلش هم این است که جوی آب شهرداری با جاده مماس بوده و به علت عدم دید در شب مخصوصا برای موتور سوارها خیلی خطرناک است.

اگر ممکن است از مسوولین شهرداری بخواهید تا اتفاقی نیفتاده در این باره کاری انجام دهند.”

اینجا را هم ببینید:  روند ساخت مسجدالقائم (عج) داریون شتاب گرفت
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :