تصويري كه مشاهده مي كنيد مربوط به امام زاده ابراهيم داريون است. اين امامزاده در نزديكي روستاي دودج قرار دارد. اين مكان بهترين مكان زيارتي-سياحتي منطقه داريون است كه منظره اي زيبا دارد. البته اين تصوير مربوط به يكي دو سال قبل است.  هيات امنا امامزاده ابراهيم داريون در حال بهسازي و زيباسازي اين […]

 

 

تصويري كه مشاهده مي كنيد مربوط به امام زاده ابراهيم داريون است. اين امامزاده در نزديكي روستاي دودج قرار دارد. اين مكان بهترين مكان زيارتي-سياحتي منطقه داريون است كه منظره اي زيبا دارد. البته اين تصوير مربوط به يكي دو سال قبل است.

 هيات امنا امامزاده ابراهيم داريون در حال بهسازي و زيباسازي اين امامزاده هستند. عكس جديد اين امامزاده شريف به زودي در قسمت “داريون در قاب”پايگاه خبري -تحليلي داريون نما قرار داده خواهد شد.