پایگاه خبری-تحلیلی داریون نما آغاز به كار اولين پايگاه رسمي خبري- تحليلي منطقه داريون را به فال نيك مي گيريم و از خداوند بزرگ مي خواهم تا گردانندگان آن را توفيق دهد تا بتوانند راه صحيح را برگزينند وبه مردم منطقه داريون خدمت كنند. بهرام هوشيار با بيان مطالب فوق افزود :داريون با وجودي كه […]

پایگاه خبری-تحلیلی داریون نما

آغاز به كار اولين پايگاه رسمي خبري- تحليلي منطقه داريون را به فال نيك مي گيريم و از خداوند بزرگ مي خواهم تا گردانندگان آن را توفيق دهد تا بتوانند راه صحيح را برگزينند وبه مردم منطقه داريون خدمت كنند.

بهرام هوشيار با بيان مطالب فوق افزود :داريون با وجودي كه نزديك به يكي از كلان شهرهاي كشور است اما امكانات خوبي ندارد و در اين  ميان   پايگاه “خبري تحليلي” داريون نما مي تواند و بايد مظلوميت و محروميت مردم منطقه داريون را به گوش مسوولين برساند.

اين عضو شوراي اسلامي  شهر داريون :انتقاد را لازمه پيشرفت دانست واظهار داشت :تا انتقادات سازنده نباشد قطعا هيچ گونه پيشرفتي روي نخواهد داد.

مسوول امور پرورشي ناحيه چهار آموزش و پرورش در پايان گفت: به عنوان يك داريوني از اين حركت ارزشمند فرهنگي تشكر مي كنم وبه عنوان كسي كه افتخار نمايندگي مردم داريون در شوراي شهر را دارم پذيراي انتقادها و پيشنهادهاي سازنده تحريريه پايگاه خبري تحليلي داريون نما هستم.