تل جدي در نزديكي داريون كنوني قلعه اي بوده است كه اندكي بعد از ترك وطن كردن مردم ‘ به تدريج ويران گرديد . اين قلعه كه ويرانه ي آن به نام “تل جدي” شناخته مي شود وسعتي نزديك به هزار متر مربع داشته است . از خاك اين قلعه كه به مرور زمان به […]

 تل جدي

در نزديكي داريون كنوني قلعه اي بوده است كه اندكي بعد از ترك وطن كردن مردم ‘ به تدريج ويران گرديد . اين قلعه كه ويرانه ي آن به نام “تل جدي” شناخته مي شود وسعتي نزديك به هزار متر مربع داشته است . از خاك اين قلعه كه به مرور زمان به صورت تپه در آمده است براي ساخت وساز خانه هاي جديد استفاده شد. باقي مانده آن صاف شد و جز زمين هاي كشاورزي در آمد. در خاك برداري اين منطقه علاوه بر خمره هاي بزرگ نمك وجوقن هاي  چند گانه اسكلتي با شمشير پيدا شده است كه گفته ي كهن سالان را مبني بر قلعه بودن آن تاييد مي كند ‘ بنا بر سخن ايشان ‘ اين قلعه مجموعه اي مسكوني بوده كه گماشتگان حاكم وقت در آن زندگي مي كرده اند و پس از متروكه شدن داريون آن جا نيز به تدريج از بين مي رود و به تلي از خاك تبديل  مي شود.

برگرفته از:كتاب فرهنگ داريون/اين مطلب تكميل مي شود