عقربه های ساعت حدود 21 را نشان می داد. هوس کرده بودم به یاد ایام نوجوانی سری به خیابان های داریون بزنم. خیابان هایی که هر کدام از آن یادآور خاطرات جالبی بود. ابتدا به خیابان انقلاب رفتم ، جایی که سابقا خیابان اصلی داریون بود. راستش اولین نکته ای که نظرم را به سوی […]

بي احتياطي موتورسواران

عقربه های ساعت حدود 21 را نشان می داد. هوس کرده بودم به یاد ایام نوجوانی سری به خیابان های داریون بزنم. خیابان هایی که هر کدام از آن یادآور خاطرات جالبی بود.

ابتدا به خیابان انقلاب رفتم ، جایی که سابقا خیابان اصلی داریون بود. راستش اولین نکته ای که نظرم را به سوی خود جلب کرد، تردد موتورسوارانی بود که با بی احتیاطی تمام یک سرنشینه، دو سرنشینه، و حتی با چند سرنشین با سرعت هر چه تمام تر طول خیابان ها را طی می کردند.

 ناهنجاری صوتی حاصل از تردد چنین موتورسوارانی خصوصا در فصل تابستان که اکثر مردم شب ها را در حیاط منازلشان سپری می کنند، حتما باعث اذیت و آزار مردم می شود.

تازه این فقط خیابان انقلاب نبود که چنین وضعیتی داشت. بلکه نقاط دیگر چون بولوار کشاورز و هم چنین خیابان شریعتی نیز دچار همین مساله بودند و موتور سواران شب، حاکمان بلامنازع این خیابان ها بودند.

متاسفانه به نظر می رسد تذکر لسانی تا کنون چاره ساز نبوده، مساله ای که ساکنان این خیابان ها نیز بدان اشاره می کردندآنان ظاهرا بارها به چنین موتورسوارانی تذکر داده اند اما گویا گوش شنوایی نیست که نیست!

امیدواریم اگر مسئولین محترم نیروی انتظامی این مطلب را می خوانند فکری به حال این مساله بکنند.