يكي از اهداف پايگاه خبري تحليلي”داريون نما” براي گسترش كارهاي خود و همچنين شناسايي منطقه داريون به ساير نقاط ايران و جهان همكاري با سايتهاي مطرح و پربيننده كشور است. در اولين اقدام و طي موافقتنامه اي كه بين مديرپايگاه خبري-تحليلي”داريون نما” و آقاي ياسر اشراقي مدير پايگاه تخصصي پارس فوتبال(پربيننده ترين سايت ورزشي كشور) […]

يكي از اهداف پايگاه خبري تحليلي”داريون نما” براي گسترش كارهاي خود و همچنين شناسايي منطقه داريون به ساير نقاط ايران و جهان همكاري با سايتهاي مطرح و پربيننده كشور است.

در اولين اقدام و طي موافقتنامه اي كه بين مديرپايگاه خبري-تحليلي”داريون نما” و آقاي ياسر اشراقي مدير پايگاه تخصصي پارس فوتبال(پربيننده ترين سايت ورزشي كشور) انجام شد تبليغ سايت “داريون نما” در سايت پربيننده پارس فوتبال انجام شده است. براي ديدن “داريون نما” در يكي از پربيننده ترين سايتهاي كشور به اين آدرس مراجعه كنيد:

www.parsfootball.com