همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور مسووليني چون بخشدار شيراز،امام جمعه داريون،اعضاي شوراي اسلامي شهر داريون ، استاد سيروس رومي پيشكسوت مطبوعات فارس،و جمعي از مردم از اولين پايگاه خبري-تحليلي منطقه داريون رونمايي شد. عكس:روح الله قرباني

همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور مسووليني چون بخشدار شيراز،امام جمعه داريون،اعضاي شوراي اسلامي شهر داريون ، استاد سيروس رومي پيشكسوت مطبوعات فارس،و جمعي از مردم از اولين پايگاه خبري-تحليلي منطقه داريون رونمايي شد.

عكس:روح الله قرباني