سرويس گزارش پايگاه خبري-تحليلي “داريون نما” مي گفت ديگر شبها مي ترسم، وقتي مي خواهم جاده ترسناك و خطرناك شيراز –داريون را بپيمايم. مي گفت پرايد مدل پاييني دارم كه با مسافر كشي در اين جاده، براي خانواده ام نان حلال در مي آورم. مي گفت اين جاده ديگر خيلي خطرناك شده و هفته اي […]

سرويس گزارش پايگاه خبري-تحليلي “داريون نما”

مي گفت ديگر شبها مي ترسم، وقتي مي خواهم جاده ترسناك و خطرناك شيراز –داريون را بپيمايم.

مي گفت پرايد مدل پاييني دارم كه با مسافر كشي در اين جاده، براي خانواده ام نان حلال در مي آورم.

مي گفت اين جاده ديگر خيلي خطرناك شده و هفته اي نيست كه تصادفي در آن اتفاق نيفتد.

مي گفت همين چند شب پيش كه اتفاقا عجله داشتم و تنها هم بودم ديدم كه چگونه جواني موتورسواردرست وسط جاده-داريون شيراز افتاده و….

مي گفت متنفرم از اين جاده خطرناك…

مي گفت مسوولين چرا فكري به حال اين جاده نمي كنند…

مي گفت كدام جاده كشور اين همه خطرناك است…

مي گفت ناسلامتي اين جاده يكي از ورودي هاي شيراز مثلا گل و بلبل است…

مي گفت جان چه آدمهايي كه اين جاده نگرفته…

مي گفت مسوول سابق گازرساني به داريون  هم جانش را در همين جاده از دست داد…

مي گفت خدا رحمت كند فلاني و فلاني و فلاني را، آنها هم جانشان را در همين جاده”لعنتي” از دست دادند…

مي گفت خدا آخر و عاقبت مرا ختم به خير كند،انگار اين جاده بوي مرگ مي دهد…