تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به امام زاده ابراهیم(ع) داریون است. این امامزاده در نزدیکی روستای دودج قرار دارد. این مکان بهترین مکان زیارتی-سیاحتی منطقه داریون است که منظره ای زیبا دارد.  هیات امنا امامزاده ابراهیم داریون در حال بهسازی و زیباسازی این امامزاده هستند. اين عكس ها مربوط به آغازين روزهاي فصل زيباي […]

امام زاده ابراهيم (ع) داريون

تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به امام زاده ابراهیم(ع) داریون است. این امامزاده در نزدیکی روستای دودج قرار دارد. این مکان بهترین مکان زیارتی-سیاحتی منطقه داریون است که منظره ای زیبا دارد.  هیات امنا امامزاده ابراهیم داریون در حال بهسازی و زیباسازی این امامزاده هستند.

اين عكس ها مربوط به آغازين روزهاي فصل زيباي پاييز سال 1390است.