يلدا صبوري*/ به نظر شما جاي صندوق “انتقادات و پيشنهادات” در يك ارگان دولتي كجاست؟نمي‌دونم تا حالا گذرتون به شهرداري داريون افتاده يا نه؟اصلا شهردارجديد رو تا حالاديدين؟من چند باري ايشون رو از نزديك ملاقات كردم. مرد خوبيه فقط زياد از ما پول مي گيره!-منظورم همون عوارضه-.  نكته اي كه مي خوام بهش بپردازم  درباره […]

يلدا صبوري*/

به نظر شما جاي صندوق “انتقادات و پيشنهادات” در يك ارگان دولتي كجاست؟نمي‌دونم تا حالا گذرتون به شهرداري داريون افتاده يا نه؟اصلا شهردارجديد رو تا حالاديدين؟من چند باري ايشون رو از نزديك ملاقات كردم. مرد خوبيه فقط زياد از ما پول مي گيره!-منظورم همون عوارضه-.  نكته اي كه مي خوام بهش بپردازم  درباره صندوق انتقادات و پيشنهادات شهرداري هست كه ته راهروري شهرداري قرار داره؟ به نظرتون جاي اين صندوق بايد كجا باشه؟! به نظر من كه يك ارباب رجوع هستم اين صندوق بايد كنار درب ورودي ساختمان شهرداري باشه. – البته اين فقط يك نظر شخصي هست-اگه اينجوري باشه هر كسي خواست انتقادي يا پيشنهادي رو توي اون صندوق بندازه بدون هيچ “رودربايسي” با شخص خاصي اين كار رو انجام مي‌ده.

حالا اين سوال پيش مي‌ياد آيا شهردار شهرمون اين صندوق رو بعد از چند ماه و اندي روز از شهردار بودنش نديده كه بايد جاي اون رو عوض كنه يا نه از بس كه انتقاد و پيشنهاد شده و از دست مردم خسته شده صندوق رو يه مدت گذاشته كنار تا نفس راحتي بكشه يا باز اينم نيست و شهرداري براي قسم راستي يه صندوق درست كرده و گذاشته اون گوشه يا بازم اينم نيست اصلا آقاي شهردار انتقاد پذير نيست يا هست؟! و صد تا اما و اگر و شايد هاي ديگه …

اميدوارم كه اين مطلب روي سايت” داريون نما” بره !

*به درخواست نويسنده از نام مستعار براي اين مطلب استفاده شده است.