پايگاه خبري-تحليلي داريون نما/ نمي دانيم چرا بعضي افراد در بعضي جاها بعضي كارها و بعضي حركاتي انجام مي دهند كه انسان به “داريوني” بودنشان شك مي كند! “يعني اين بنده خدا كه اين حرفها را مي زند و اين كارها را مي كند،داريوني است؟!” صد البته كه تعداد اينگونه افراد قليل است اما ما […]

پايگاه خبري-تحليلي داريون نما/

نمي دانيم چرا بعضي افراد در بعضي جاها بعضي كارها و بعضي حركاتي انجام مي دهند كه انسان به “داريوني” بودنشان شك مي كند!

“يعني اين بنده خدا كه اين حرفها را مي زند و اين كارها را مي كند،داريوني است؟!”

صد البته كه تعداد اينگونه افراد قليل است اما ما اعتقاد داريم همين تعداد كم هم نبايد باشد.

يعني چه كه مثلا يك داريوني حالا فرقي نمي كند اين فرد ساكن شهر داريون باشد يا در جاي ديگري كه زير نظر داريون و جزو داريون است از امكانات شهري داريون استفاده كند،از گازش،برقش،امكانات ديگرش و … بعد به مثال “نمك خوردن و نمكدان شكستن” عمل كند!

بعد برود جايي و بگويد من اهل فلان جا هستم و نه داريون. من داريوني نيستم! و حال آنكه افراد ديگر و هم محله اي هايش را هم تحريك كند كه راه نادرست او را ادامه دهند!

اين چه تفكري است؟! انگار بعضي ها يادشان رفته كه …

انگار…

از خوانندگان عزيز پايگاه خبري-تحليلي “داريون نما” معذرت مي خواهيم كه اين مطلب را چنين سربسته مي نگاريم. راستش قصد داشتيم در اين باره شفاف تر و كامل تر بنويسيم اما نخواستيم كه ماهيت بعضي ها را بدون تذكر، براي همه مردم داريون روشن كنيم.

خواستيم به آنها فرصت بدهيم كه دست از اين اعمال زشت خود بردارند زيرا با اين كارهايي كه مي كنند نه دنيا را دارند و نه آخرت را.

آخرتشان را كه با ما كاري نيست و حسابشان با كرام الكاتبين است اما در همين دنيا هم بايد حساب پس بدهند.

راستش دوست نداريم تهديد كنيم. اصلا اهل تهديد هم نيستيم اما بنا بر وظيفه مقدس رسانه اي خود به اين دسته كه تعداد كمي هم هستند هشدار مي دهيم كه در صورت ادامه “بعضي” كارهايشان مجبور مي شويم مطلبي شفاف تر بنويسيم و جوري كد بدهيم كه براي همه قابل شناسايي باشند آن وقت است كه بايد هم جواب مردم را بدهند و هم پاسخگوي نهادهاي مسوول دولتي باشند.

اين مطلب را سربسته همين جا تمام مي كنيم و منتظر مي مانيم ببينيم در روند كاري “بعضي ها” چه اتفاقي مي افتد.آيا به يك سري كارهاي خود ادامه مي دهند يا …

يا باز هم اين طرف و آن طرف مردم محله اشان را تحريك مي كنند كه از اسم داريون استفاده نكنيد و خود و محله اشان را جدا از داريون بدانند و…