همزمان با هفته دفاع مقدس گلزار مطهر شهداي داريون توسط جمعي از مردم و مسوولين گلباران شد.

همزمان با هفته دفاع مقدس گلزار مطهر شهداي داريون توسط جمعي از مردم و مسوولين گلباران شد.