حجت الاسلام عزيزي امام جمعه داريون همواره در خطبه هاي نماز جمعه به بيان مسايل و مشكلات مختلف منطقه داريون مي پردازد. انعكاس مشكلات منطقه داريون از زبان امام جمعه محترم اين منطقه كه با بياني صريح انجام مي شود نشانه دلسوزي اين روحاني جوان و روشنفكر است. بازتاب سخنان وي در خطبه هاي نماز […]

حجت الاسلام عزيزي امام جمعه داريون همواره در خطبه هاي نماز جمعه به بيان مسايل و مشكلات مختلف منطقه داريون مي پردازد.

انعكاس مشكلات منطقه داريون از زبان امام جمعه محترم اين منطقه كه با بياني صريح انجام مي شود نشانه دلسوزي اين روحاني جوان و روشنفكر است.

بازتاب سخنان وي در خطبه هاي نماز جمعه هفته گذشته كه در روزنامه پرشمارگان خبرجنوب انعكاس يافته را مشاهده كنيد.