دیروز روز شلوغ و پر بازدیدی برای سایت داریون نما بود. انگار نوشتن واقعیت ها و دوری از تعارف ها را مردم شریف داریون بیشتر می پسندند. دو مطلب دیروز درباره شهردار داریون باعث شد تا تعداد بازدید از سایت داریون نما بالا برود و رکورد قبلی خود را بشکند. دیروز داریون نما147 بازدید کننده […]

دیروز روز شلوغ و پر بازدیدی برای سایت داریون نما بود. انگار نوشتن واقعیت ها و دوری از تعارف ها را مردم شریف داریون بیشتر می پسندند.

دو مطلب دیروز درباره شهردار داریون باعث شد تا تعداد بازدید از سایت داریون نما بالا برود و رکورد قبلی خود را بشکند.

دیروز داریون نما147 بازدید کننده واقعی داشت.

تشکر می کنیم از محبت های شما مخاطبان داریون نما و آرزو می کنیم بتوانیم کارهایی انجام دهیم که موجب رضایت شما خوبان شود.

بدان امید.