رویا رستگار/ روستاي رحمت آباد بخش كربال از توابع شهرستان مرودشت با وجود اين که نسبت به داريون كوچكتر و جمعيت آن كمتر است، اما حداقل در يك چيز از داريون و اين منطقه جلوتر و پيش رو تر است. و آن اينكه اين روستا داراي شبكه فاضلاب است. داريون ازسال 1376 تا كنون به […]

 رویا رستگار/

روستاي رحمت آباد بخش كربال از توابع شهرستان مرودشت با وجود اين که نسبت به داريون كوچكتر و جمعيت آن كمتر است، اما حداقل در يك چيز از داريون و اين منطقه جلوتر و پيش رو تر است. و آن اينكه اين روستا داراي شبكه فاضلاب است.

داريون ازسال 1376 تا كنون به شهرتبدیل شده و در طول اين 14 سال چندين شهردار را به خود ديده است. اما نكته اينجاست ،آيا تا كنون يكي از اين آقايان شهردار به فكر ايجاد و راه اندازي شبكه فاضلاب در داريون افتاده اند؟!

 آيا تا كنون ايجاد و راه اندازي فاضلاب در دستور كار شهرداري و شرکت آبف داریون قرار گرفته است؟! اگر قرار گرفته است اين امر در چه مرحله اي قرار دارد؟! روي سخن با شهردار و رییس شرکت آبفا داريون است.

 آقاي شهردار كه به مردم داريون اعلام مي‌كنيد پسآب هاي خود را در كوچه و خيابان رها نكنيد و اگر اين كار انجام شود مسئول بهداشت با آنان برخورد خواهد كرد.

آيا فكر كرده ايد كه استاندارد تعداد حلقه چاه در يك متراژ معين چه تعداد است؟ آيا اين مسئله شما را به فكر واداشته اگر چاهي نشست كند چه مقدار خسارت بالا مي‌آورد؟!

آيا اين مسئله به ذهن شما خطور كرده كه مردمی كه شهرداري دارند تا به كي بايد هزينه خالي كردن چاه را بدهند؟! و اما مهمترين سوال ،آيا تا كنون به اين مسئله انديشیده ايد که با وجود اين خشكسالي ها بهترين راه حل براي استفاده از اين پسآب ها راه اندازي فاضلاب است؟! خوشحال می شویم اگر  شهردار و البته رییس شرکت آبفا داریون  در این مورد پاسخگوی مردم باشند.

************************************************************************

توجه: آن دسته از بینندگان سایت “داریون نما” که می خواهند در قسمت نظرات-پایان مطلب- نظرات و حرفهای خود را برای ما ارسال کنند اما آدرس “ایمیل” ندارند می توانند در قسمت آدرس ایمیل از این آدرس استفاده کنند: daryonnama@yahoo.com