شماره 11 نشريه عصر ظهور شهرداري داريون چندي پيش منتشر شد. طبق توافقي كه بين سايت داريون نما و نشريه عصر ظهور انجام شده قرار است در اين شماره اخير ما براي همديگر تبليغات متقابل انجام دهيم يعني سايت داريون نما تبليغ نشريه عصر ظهور را انجام دهد-همانگونه كه در سمت راست سايت مشاهده مي […]

شماره 11 نشريه عصر ظهور شهرداري داريون چندي پيش منتشر شد. طبق توافقي كه بين سايت داريون نما و نشريه عصر ظهور انجام شده قرار است در اين شماره اخير ما براي همديگر تبليغات متقابل انجام دهيم يعني سايت داريون نما تبليغ نشريه عصر ظهور را انجام دهد-همانگونه كه در سمت راست سايت مشاهده مي كنيد- از آن سو نشريه عصر ظهور هم تبليغ سايت داريون نما را در صفحات خود داشته باشد. اين مورد يك امر بسيار طبيعي در ميان رسانه هاست كه به صورت متقابل و بدون دريافت هزينه ازهم به تبليغ يكديگر مي پردازند.

در اين ميان اما عده اي از خوانندگان نشريه عصر ظهور به اشتباه تصور كرده اند كه سايت داريون نما و نشريه عصر ظهور داريون يكي است و در نتيجه انتقادها وپيشنهادهايشان رادرباره نشريه عصر ظهور به شماره پيامك سايت داريون نما ارسال مي كنند.

واضح و مبرهن است كه نشريه عصر ظهور و سايت داريون نما قطعا از نظر رسانه اي با همديگر دوست و همراهند  اما از لحاظ خط فكري و سياست كاري با همديگر متفاوت هستند.

پس همين جا به همه مخاطبان عزيز اعلام مي كنيم كه شماره پيامك 09369460511 مربوط به سايت داريون نماست . شهروندان عزيز هم لطفا اگر نقطه نظري درباره سايت داريون نما دارند به اين شماره پيامك بزنند.

آن دسته از عزيزاني هم كه قصد دارند براي نشريه عصر ظهور پيامك بزنند بهتر است كمي دقت كنند. شماره پيامك نشريه عصر ظهور در صفحه آخر اين نشريه چاپ شده است.

اين هم نمونه اي از پيامك هايي كه به اشتباه براي سايت داريون نما ارسال شده و ما براي اطلاع مسوولين نشريه عصر ظهور انعكاس مي دهيم:

528….0937/با عرض پوزش روزنامه شما درباره داريون 86 درصد نادرست است. جايگاه پمپ بنزين هم….اين جايگاه 50 ساله كه مي خواد افتتاح بشه اما…

937….0917/سلام به جاي اين مطالب از مسوولان روزنامه خود بخواهيد از احداث پارك هاي متعدد دست بردارند و بيشتر به فكر پمپ بنزين باشند.

997….0917/فكر نمي كنم بازسازي امامزاده ابراهيم(ع) دستاوردهاي شهرداري باشد. البته فكر مي كنم اين اشتباه سهوي بوده.