خبرنگار:روح الله قرباني/ مخزن جامد كوره آجرپزي متعلق به سيد جعفر چاووش زاده دچار حريق شد. به گزارش داريون نما اين آتش سوزي روز شنبه حوالي ساعت 20 روي داد و پس از حضور به موقع ماموران آتش نشاني  مهار شد. خوشبختانه اين آتش سوزي تلفات جاني در بر نداشته است.

خبرنگار:روح الله قرباني/

مخزن جامد كوره آجرپزي متعلق به سيد جعفر چاووش زاده دچار حريق شد.

به گزارش داريون نما اين آتش سوزي روز شنبه حوالي ساعت 20 روي داد و پس از حضور به موقع ماموران آتش نشاني  مهار شد.

خوشبختانه اين آتش سوزي تلفات جاني در بر نداشته است.