بر اثر برخورد يك دستگاه وانت نيسان با يك موتور سيكلت، راكب موتورسيكلت مصدوم و به بيمارستان منتقل شد. عكس:روح الله قرباني به گزارش داريون نما اين حادثه حدود ساعت 18 جمعه 25 آذرماه در خيابان دكتر شريعتي ،روبروي مسجد امام محمد تقي(ع) روي داد. گفتني است راننده خودرو حسين كشاورزي و راكب موتور سيكلت […]

بر اثر برخورد يك دستگاه وانت نيسان با يك موتور سيكلت، راكب موتورسيكلت مصدوم و به بيمارستان منتقل شد.

عكس:روح الله قرباني

به گزارش داريون نما اين حادثه حدود ساعت 18 جمعه 25 آذرماه در خيابان دكتر شريعتي ،روبروي مسجد امام محمد تقي(ع) روي داد.

گفتني است راننده خودرو حسين كشاورزي و راكب موتور سيكلت مجتبي بذرافشان بوده است.