تصويري که مشاهده می کنید مربوط به امام زاده ابراهیم(ع) دودج داریون است. این امامزاده در نزدیکی روستای دودج قرار دارد. این مکان بهترین مکان زیارتی-سیاحتی منطقه داریون است که منظره ای زیبا دارد. هیات امنا امامزاده ابراهیم (ع) دودج داریون در حال بهسازی و زیباسازی این امامزاده هستند.

تصويري که مشاهده می کنید مربوط به امام زاده ابراهیم(ع) دودج داریون است. این امامزاده در نزدیکی روستای دودج قرار دارد. این مکان بهترین مکان زیارتی-سیاحتی منطقه داریون است که منظره ای زیبا دارد.

هیات امنا امامزاده ابراهیم (ع) دودج داریون در حال بهسازی و زیباسازی این امامزاده هستند.