رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: یارانه نقدی مرحله دهم به ازای هر نفر 45500 تومان بدون تغییر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. بهروز مرادی گفت:یارانه نقدی مرحله دهم مربوط به آذر ماه امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: یارانه نقدی مرحله […]

 

رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: یارانه نقدی مرحله دهم به ازای هر نفر 45500 تومان بدون تغییر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
بهروز مرادی گفت:یارانه نقدی مرحله دهم مربوط به آذر ماه امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: یارانه نقدی مرحله دهم به ازای هر نفر 45500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: مبلغ واریز شده به حساب خانوارها از ساعت 8 صبح فردا دوشنبه قابل برداشت است.
گفتنی است پرداخت یارانه نقدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از دیماه سال گذشته آغاز شد و تاکنون در 9 مرحله یارانه نقدی 11ماه از دیماه 89 تا آبان90 به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.