امروز صبح، شنبه 26 آذرماه باز هم منطقه داريون بوسيله برنامه صبح بخير ايران شبكه اول سيما براي سومين بار به روي آنتن رفت تا سراسر ايران بار ديگر با اين منطقه زيبا از ايران آشنا شوند. در اين برنامه گزارشي از پخت نان سنتي داريون(نان تيري) و همچنين نوع پخت آش رشته محلي […]

 

امروز صبح، شنبه 26 آذرماه باز هم منطقه داريون بوسيله برنامه صبح بخير ايران شبكه اول سيما براي سومين بار به روي آنتن رفت تا سراسر ايران بار ديگر با اين منطقه زيبا از ايران آشنا شوند.

در اين برنامه گزارشي از پخت نان سنتي داريون(نان تيري) و همچنين نوع پخت آش رشته محلي داريوني پخش شد.

براي ديدن سومين برنامه صبح بخير ايران درباره داريون به نوار كناري سمت راست سايت داريون نما مراجعه كنيد.