ديروز روز جالبي براي سايت داريون نما بود2493بازديدكننده آنهم در يك روزنشان مي دهد كه خوشبختانه داريون نما مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اعلام پايگاه رسمي آمار سنجي وبگذر روز گذشته 29 آذرماه سايت داريون نما 2493بازديد كننده  داشت . كه در نتيجه داريون نما در رديف پربيننده ترين سايت هاي خبري كشور […]

ديروز روز جالبي براي سايت داريون نما بود2493بازديدكننده آنهم در يك روزنشان مي دهد كه خوشبختانه داريون نما مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اعلام پايگاه رسمي آمار سنجي وبگذر روز گذشته 29 آذرماه سايت داريون نما 2493بازديد كننده  داشت . كه در نتيجه داريون نما در رديف پربيننده ترين سايت هاي خبري كشور قرار گرفت و براي اولين بار در ميان2490 سايت حوزه خبري كشور ،سايت داريون نما در رتبه 76 قرار گرفت.