چند روز پيش شهرداري داريون در اقدامي جالب اقدام به راه اندازي ساعت شهري در ميدان ورودي شهر(شهدا) كرد. به بهانه اين اقدام شهرداري داريون يك گزارش تصويري براي شما آماده كرده ايم از برخي ساعت هاي شهري در نقاط مختلف ايران و جهان. ساعت شهري داريون ساعت شهري اقليد ساعت شهري سردشت ساعت شهري […]

چند روز پيش شهرداري داريون در اقدامي جالب اقدام به راه اندازي ساعت شهري در ميدان ورودي شهر(شهدا) كرد.

به بهانه اين اقدام شهرداري داريون يك گزارش تصويري براي شما آماده كرده ايم از برخي ساعت هاي شهري در نقاط مختلف ايران و جهان.

ساعت شهري داريون

ساعت شهري اقليد

ساعت شهري سردشت

ساعت شهري بندرعباس

ساعت شهري ساري

ساعت شهري تبريز

ساعت شهري يزد

ساعت شهري مسقط پايتخت عمان

ساعت شهري دبي در كشور امارات

ساعت شهري بيروت پايتخت لبنان