روح الله قرباني/ پس از مدتها انتظار  داریون نیز به شهرهای دارای نعمت گاز پیوست والحمدالله شهروندان داریونی یکی پس از دیگری با مراجعه به اداره هاي پست و گاز وانجام مراحل قانونی  از این نعمت خدادادی برخوردارمی شوند. اما مساله ای که دراین میان وجود دارد نحوه پرداخت هزینه کنتوراست. به دليل اينكه شرکت […]

روح الله قرباني/

پس از مدتها انتظار  داریون نیز به شهرهای دارای نعمت گاز پیوست والحمدالله شهروندان داریونی یکی پس از دیگری با مراجعه به اداره هاي پست و گاز وانجام مراحل قانونی  از این نعمت خدادادی برخوردارمی شوند.

اما مساله ای که دراین میان وجود دارد نحوه پرداخت هزینه کنتوراست. به دليل اينكه شرکت گاز در بانکهای داریون حساب ندارد  شهروندان  داريوني باید با طی مسافت 36کیلومتری از داريون به  شیراز مراجعه کنند واین مبلغ را پرداخت کنند.

بعضا مشاهده مي شود برخي از افراد به علت کهولت سن و  عدم توانایی جسمی ومشکلات دیگر به سختی موفق به پرداخت اين مبلغ می شوند.

کاش این مشکل  حل شود وشاهد افتتاح یک حساب براي پرداخت هزينه هاي مربوط به نصب كنتور گاز در یکی از بانکهای داریون باشیم تا دیگر شهروندان داريوني مجبور نباشند حداقل یک روز خود را صرف پرداخت هزینه کنتورگاز نمایند.