ششمين برنامه صبح بخیر ایران ویژه داریون امروز سه شنبه 29آذر ماه روي آنتن شبکه اول سیما رفت. در این برنامه گزارشی از بافت قالي خودموني به نمایش درآمد. ششمين برنامه صبح بخیر ایران ویژه داریون را می توانید با مراجعه به نوار سمت راست سایت  داریون نما مشاهده کنید.

ششمين برنامه صبح بخیر ایران ویژه داریون امروز سه شنبه 29آذر ماه روي آنتن شبکه اول سیما رفت.

در این برنامه گزارشی از بافت قالي خودموني به نمایش درآمد.

ششمين برنامه صبح بخیر ایران ویژه داریون را می توانید با مراجعه به نوار سمت راست سایت  داریون نما مشاهده کنید.