بیمارستان ده تختخوابی حضرت صاحب الزمان (عج)داریون با امکانات ویژه تا سال آینده افتتاح خواهد شد وخوشبختانه پس از تحویل زمین به پیمانکار بدون وقفه در حال ساخت است.   عكس ها: روح الله قرباني

بیمارستان ده تختخوابی حضرت صاحب الزمان (عج)داریون با امکانات ویژه تا سال آینده افتتاح خواهد شد وخوشبختانه پس از تحویل زمین به پیمانکار بدون وقفه در حال ساخت است.

 

عكس ها: روح الله قرباني