با اقدامات سرپرست فرمانداری شهرستان شیراز و بخشداری مركزی این شهر، مردم روستای كوشك  از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند  سرپرست فرمانداری شهرستان شیراز در حاشیه بهره برداری از این پروژه به خبرنگاران گفت: یكی از اولویت های كاری ما كاهش مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی است كه بر همین اساس پروژه آبرسانی […]

با اقدامات سرپرست فرمانداری شهرستان شیراز و بخشداری مركزی این شهر، مردم روستای كوشك  از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند

 سرپرست فرمانداری شهرستان شیراز در حاشیه بهره برداری از این پروژه به خبرنگاران گفت: یكی از اولویت های كاری ما كاهش مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی است كه بر همین اساس پروژه آبرسانی به روستای كوشك مولا نیز در كوتاه ترین زمان ممكن و ظرف مدت دو ماه به بهره برداری رسید.

دكتر محمد بذرافشان افزود: با توجه به خشكسالی های اخیز و خشك شدن چاه تامین آب آشامیدنی مردم روستای كوشك مولا، اجرای پروژه آبرسانی به این روستا در دستور كار قرار گرفت كه با بهره برداری از این پروژه بیش از 200 خانوار روستایی از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.

او گفت: برای حفر، تجهیز و راه اندازی این پروژه هزینه ای بالغ بر یك میلیارد و 500 میلیون ریال صرف شده است.