خبرنگار:سید بدرالدین هاشمی مسابقات فوتبال داریون یادواره هفته بسیج هفته دوم خود را پشت سر گذاشت. نتایج هفته دوم این رقابتها به شرح زیر است: مرصاد تربر3–0 پاس تربر جعفري 0 انصارالمهدي ديندارلو 2– 1 شهداي لابيشه مسجد المهدي تربر جعفري 2 — 1 خير اباد تيم مقاومت ديندارلو استراحت داشت برنامه هفته سوم داربي […]

خبرنگار:سید بدرالدین هاشمی

مسابقات فوتبال داریون یادواره هفته بسیج هفته دوم خود را پشت سر گذاشت.

نتایج هفته دوم این رقابتها به شرح زیر است:

مرصاد تربر3–0 پاس تربر جعفري 0
انصارالمهدي ديندارلو 2– 1 شهداي لابيشه
مسجد المهدي تربر جعفري 2 — 1 خير اباد
تيم مقاومت ديندارلو استراحت داشت

برنامه هفته سوم
داربي هاي منطقه
مقاومت ديندارلو– انصار المهدي ديندارلو
شهداي لابيشه — مرصاد لابيشه
مسجدالمهدي تربر جعفري — پاس تربر جعفري
خيرآباد: استراحت