مسابقات فوتبال ديندارلو هفته سوم و چهارم خود را پشت سر گذاشت.

به گزارش سيد بدرالدين هاشمي نتايج دو هفته اخير اين مسابقات به شرح زير است:

هفته سوم

مقامت ديندارلو 2 — 2 انصارالمهدي ديندارلو

مرصاد لابيشه 1– 3 شهداي لابيشه

 پاس تربر جعفري 2 — 2 پايگاه المهدي تربر جعفري

 هفته چهارم

مقاومت ديندارلو 2 — 1مرصاد لابيشه

پاس تربر جعفري 4 — 2 انصارالمهدي ديندارلو

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :