چندي پيش از رپرتاژ آگهي كه شهردار داريون به روزنامه هاي استان داده بود گله كرديم(آن مطلب را اينجا بخوانيد). روز گذشته اما شهردار داريون به مناسبت ساخت مسكن مهر يك رپرتاژ آگهي ديگر در روزنامه هاي استان چاپ كرده بود. ما اعتقاد داريم تبليغ مناسب خوب است. در اين خبر كه اصل چاپ شده […]

چندي پيش از رپرتاژ آگهي كه شهردار داريون به روزنامه هاي استان داده بود گله كرديم(آن مطلب را اينجا بخوانيد).

روز گذشته اما شهردار داريون به مناسبت ساخت مسكن مهر يك رپرتاژ آگهي ديگر در روزنامه هاي استان چاپ كرده بود.

ما اعتقاد داريم تبليغ مناسب خوب است. در اين خبر كه اصل چاپ شده اش را در يكي از روزنامه هاي استان فارس در بالا  مي بينيد چون درباره پروژه مسكن مهر و كلنگ احداث آن در داريون صحبت شده باعث مطرح شدن و سرازير شدن احتمالي سرمايه ها به اين منطقه مي شود.

در نتيجه به اعتقاد ما بعضي وقت ها هم ايرادي ندارد پولي بابت چاپ يك سري رپرتاژها پرداخت شود. مانند همين رپرتاژ آگهي كه مي بينيد.چون آن وقت بحث شخص نيست بحث يك منطقه است.

هر چند باز هم اگر ببينيم در ابن باره  از طرف هر اداره اي كه با بيت المال سروكار دارد زياده روي شده حتما و بي تعارف و با ذكر دليل انتقاد خواهيم.