چهارمين برنامه صبح بخير ايران ويژه داريون امروز يكشنبه 27 آذر ماه از شبكه اول سيما پخش شد. در اين برنامه گزارشي از هنر مرصع كاري به نمايش درآمد. چهارمين برنامه صبح بخير ايران ويژه داريون را مي توانيد با مراجعه به نوار سمت راست سايت  داريون نما مشاهده كنيد.

چهارمين برنامه صبح بخير ايران ويژه داريون امروز يكشنبه 27 آذر ماه از شبكه اول سيما پخش شد.

در اين برنامه گزارشي از هنر مرصع كاري به نمايش درآمد.

چهارمين برنامه صبح بخير ايران ويژه داريون را مي توانيد با مراجعه به نوار سمت راست سايت  داريون نما مشاهده كنيد.