از نظر کاربران سايت داريون نما، برنامه هاي صبح بخير ايران ويژه داريون ضعيف بوده است. نظرسنجی داريون نما با موضوع “ويژه برنامه هاي صبح بخير ايران درباره داريون “پس از حدود 10 روز نتايج جالبی داشت. 136 نفر در اين نظر سنجي شركت كرده اند. داريون نما از کاربران خود خواسته بود که بگويند […]

از نظر کاربران سايت داريون نما، برنامه هاي صبح بخير ايران ويژه داريون ضعيف بوده است.

نظرسنجی داريون نما با موضوع “ويژه برنامه هاي صبح بخير ايران درباره داريون “پس از حدود 10 روز نتايج جالبی داشت. 136 نفر در اين نظر سنجي شركت كرده اند.

داريون نما از کاربران خود خواسته بود که بگويند معرفي داريون در شبكه اول سيما تا چه اندازه شايسته اين شهر بوده است؟و از آنان خواسته بود كه از بين گزينه هاي عالي،خوب،متوسط و ضعيف يكي را انتخاب كنند.

از تعداد136 نفری که در این نظرسنجی شرکت کرده اند نتايج به شرح زير است:

29 نفر(21درصد  آرا) گزينه عالي

9نفر(6درصد آرا)گزينه خوب

22نفر (16 درصد آرا)گزينه متوسط

76 نفر(55درصدآرا)گزينه ضعيف

در نتيجه اينكه برنامه صبح بخير ايران از نظر كاربران سايت داريون نما مورد قبول نبوده و ضعيف بوده است.