از نظر کاربران سایت داریون نما، عملكرد سيد ابوذر حسيني شهردار سابق داريون ضعيف بوده است. نظرسنجی داریون نما با موضوع “عملکرد شهردار سابق داريون را چگونه ارزیابی می کنید؟“پس از حدود ۱۰ روز نتایج جالبی داشت. 224 نفر در این نظر سنجی شرکت کردند. داریون نما از کاربران خود خواسته بود که بگویند عملكرد […]

از نظر کاربران سایت داریون نما، عملكرد سيد ابوذر حسيني شهردار سابق داريون ضعيف بوده است.

نظرسنجی داریون نما با موضوع “عملکرد شهردار سابق داريون را چگونه ارزیابی می کنید؟“پس از حدود ۱۰ روز نتایج جالبی داشت. 224 نفر در این نظر سنجی شرکت کردند.

داریون نما از کاربران خود خواسته بود که بگویند عملكرد شهردار سابق داريون را چگونه ارزيابي مي كنندو از آنان خواسته بود که از بین گزینه های عالی،خوب،متوسط و ضعیف یکی را انتخاب کنند.

از تعداد224 نفری که در این نظرسنجی شرکت کرده اند نتایج به شرح زیر است:

75 نفر(35.2درصد  آرا) گزینه عالی

۹نفر(4درصد آرا)گزینه خوب

10نفر (4.4 درصد آرا)گزینه متوسط

126 نفر(56.2درصدآرا)گزینه ضعیف

در نتیجه اینکه عملكرد سيد ابوذر حسيني شهردار سابق داريون از نظر اكثريت كاربران سايت داريون نما ضعيف بوده است.