دو خبر سايت داريون نما درباره نظرسنجي عملكرد سيد ابوذر حسيني شهردار سابق داريون و همچنين جريان اختلاف بين شهرداري و دانشگاه آزاد داريون مورد توجه سايتهاي ديگر كشور قرار گرفت. سايت پرچمداراز اين دو خبر  در پرتابل شهري خود استفاده كرد. اين دو خبر را اينجا و اينجا ببينيد.  

دو خبر سايت داريون نما درباره نظرسنجي عملكرد سيد ابوذر حسيني شهردار سابق داريون و همچنين جريان اختلاف بين شهرداري و دانشگاه آزاد داريون مورد توجه سايتهاي ديگر كشور قرار گرفت.

سايت پرچمداراز اين دو خبر  در پرتابل شهري خود استفاده كرد.

اين دو خبر را اينجا و اينجا ببينيد.