عكس و خبر:روح الله قرباني/ نمایشگاه عکسي با عنوان عاشورائیان در مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت داریون بر پا شده است. به گزارش داريون نما در این نمایشگاه عکسهایي از عکاسان داریونی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است . لازم به ذکر است  این نمایشگاه تا 6بهمن ماه صبح و عصر پذیرای بازدید کنندگان […]

عكس و خبر:روح الله قرباني/

نمایشگاه عکسي با عنوان عاشورائیان در مجتمع فرهنگی گلهای باغ نبوت داریون بر پا شده است.

به گزارش داريون نما در این نمایشگاه عکسهایي از عکاسان داریونی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است .

لازم به ذکر است  این نمایشگاه تا 6بهمن ماه صبح و عصر پذیرای بازدید کنندگان عزیز است.