خبرنگار:روح الله قرباني/ در حالي كه قيمت نان در سراسر كشور همواره روبه افزايش است اما در اتفاقي جالب قيمت نان در دودج كاهش يافت. به گزارش داریون نما قیمت نان در دودج از 125تومان به 100تومان كاهش يافت. تصوير بالا پلاکاردي كه در همين رابطه نوشته و نصب شده را نشان مي دهد.همانگونه كه […]

خبرنگار:روح الله قرباني/

در حالي كه قيمت نان در سراسر كشور همواره روبه افزايش است اما در اتفاقي جالب قيمت نان در دودج كاهش يافت.

به گزارش داریون نما قیمت نان در دودج از 125تومان به 100تومان كاهش يافت.

تصوير بالا پلاکاردي كه در همين رابطه نوشته و نصب شده را نشان مي دهد.همانگونه كه در عكس مي بينيد حتي نوشته شده وزن نان هم تغيير نخواهد كرد و كمتر نخواهد شد.