مراسم تعزیه خوانی همراه با نمایش تئاتر سه شنبه ۲۷دیماه از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه درمحل مصلای بزرگ نماز جمعه شهر داریون برگزار شد. به گزارش داريون نما مردم داريون از اين مراسم استقبال خوبي به عمل آوردند.         عكس ها:روح الله قرباني  

مراسم تعزیه خوانی همراه با نمایش تئاتر سه شنبه ۲۷دیماه از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه درمحل مصلای بزرگ نماز جمعه شهر داریون برگزار شد.

به گزارش داريون نما مردم داريون از اين مراسم استقبال خوبي به عمل آوردند.

 

 

 

 

عكس ها:روح الله قرباني