مراسم تعزیه خوانی همراه با نمایش تئاتر سه شنبه 27دیماه از ساعت 14 و 30 دقيقه درمحل مصلای بزرگ نماز جمعه شهر داریون برگزار مي شود.  به گزارش داريون نما عموم شهروندان مي توانند در اين مزاسم حضور داشته باشند. عكس:روح الله قرباني

مراسم تعزیه خوانی همراه با نمایش تئاتر سه شنبه 27دیماه از ساعت 14 و 30 دقيقه درمحل مصلای بزرگ نماز جمعه شهر داریون برگزار مي شود.

 به گزارش داريون نما عموم شهروندان مي توانند در اين مزاسم حضور داشته باشند.

عكس:روح الله قرباني