عصر پنج شنبه كه مي شود به تدريج داريوني هاي مقيم شيراز جهت عزيمت به اين منطقه و حضور در كنار خويشاوندان خود عزم رفتن به داريون مي كنند.  در اين دو روز و البته ساير روزهاي تعطيل به دليل اينكه جمعيت داريون به سبب حضور ميهمانان مختلف افزايش مي يابد آنتن همراه اول پاسخگوي […]

عصر پنج شنبه كه مي شود به تدريج داريوني هاي مقيم شيراز جهت عزيمت به اين منطقه و حضور در كنار خويشاوندان خود عزم رفتن به داريون مي كنند.

 در اين دو روز و البته ساير روزهاي تعطيل به دليل اينكه جمعيت داريون به سبب حضور ميهمانان مختلف افزايش مي يابد آنتن همراه اول پاسخگوي ظرفيت روزهاي تعطيل داريون نيست و بسياري مواقع در شبكه تلفن همراه داريون اختلال ايجاد مي شود.

 اين اختلال اما به چند صورت خود را نشان مي دهد. ممكن است كه اگر شماره موبايل شما را از خارج از داريون بگيرند بوق اشغال ممتد بزند. ضمن اينكه از داخل داريون نيز نمي توان به راحتي شماره بيرون از شهر را گرفت.

 در بعضي مواقع “شماره مشترك مورد نظر در دسترس نيست“، بعضي مواقع اختلال تلفن همراه در داريون باعث مي شود كه گيرندگان تماس با فردي كه داريون است با اين پيام مواجه شون:”دستگاه مشترك مورد نظر خاموش است“.

 اما بدترين وضعيت وقتي است كه فرد تماس گيرنده در بيرون از داريون شماره شمايي كه داخل داريون هستي را بگيرد. در اين حالت براي فرد تماس گيرنده گوشي شما سه زنگ مي خورد و قطع مي شود. آن فرد هم فكر مي كند كه شما شماره اش را ديده اي و قطع كرده اي. در بهترين حالت آن فرد تماس گيرنده فكر مي كند كه شما كار داشتي و نمي توانستي حرف بزني و حتما بعدا تماس مي گيري.

 اين در حالي است كه اصلا تماسي و شماره اي روي گوشي شما ثبت نشده و اصلا گوشي شما زنگ نخورده حال آنكه فرد تماس گيرنده به تصور اين است كه گوشي شما زنگ خورده و خودتان آن را قطع كرده ايد.

 به شخصه بارها اين مورد براي خودم پيش آمده است. وقتي در روزهاي تعطيل به داريون مي آيم دوستان و همكاران شده زنگ بزنند همين اتفاقي كه گفتم برايشان افتاده و فكر كرده اند من خودم قطع كرده ام در صورتي كه اصلا گوشي من زنگ نخورده كه بخواهم آن را قطع كنم. و به همين راحتي يك ناراحتي و سوء تفاهم هرچند كوچك پديد مي آيد.

 اميدواريم مسوولين مخابرات هرچه زودتر ظرفيت خطوط تلفن همراه داريون را افزايش دهند.