نهمين برنامه صبح بخیر ایران ویژه داریون امروز  شنبه سوم دی ماه ۱۳۹۰ از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. در این برنامه يك خانواده داريوني درباره كار خود(ساختن دودكش بخاري) توضيحاني ارايه دادند. نهمين برنامه صبح بخیر ایران ویژه داریون را می توانید با مراجعه به نوار سمت راست سایت […]

 

 

نهمين برنامه صبح بخیر ایران ویژه داریون امروز  شنبه سوم دی ماه ۱۳۹۰ از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

در این برنامه يك خانواده داريوني درباره كار خود(ساختن دودكش بخاري) توضيحاني ارايه دادند.

نهمين برنامه صبح بخیر ایران ویژه داریون را می توانید با مراجعه به نوار سمت راست سایت داریون نما ببینید.