هشتمين برنامه صبح بخير ايران ويژه داريون امروز پنج شنبه اول دي ماه 1390 از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد. در اين برنامه به چگونگي تهيه شدن دوغ،كشك،ماست و كره محلي داريون پرداخته شد. هشتمين برنامه صبح بخير ايران ويژه داريون را مي توانيد با مراجعه به نوار سمت راست […]

 

 

هشتمين برنامه صبح بخير ايران ويژه داريون امروز پنج شنبه اول دي ماه 1390 از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد.

در اين برنامه به چگونگي تهيه شدن دوغ،كشك،ماست و كره محلي داريون پرداخته شد.

هشتمين برنامه صبح بخير ايران ويژه داريون را مي توانيد با مراجعه به نوار سمت راست سايت داريون نما ببينيد.